Zonnepanelen

Middel reinigingspakket

Middel reinigingspakket

Wat houdt een reinigingscontract in?

Veel mensen denken dat door vuil aangetaste zonnepanelen door de regen weer schoon worden gespoeld, maar regen laat juist vuil achter. Zonnepanelen kunnen onder andere vuil worden door vogelpoep, Sahara zand, bladeren etc. Bovendien wordt de vuilafstotende coating die op de panelen zit na verloop van tijd steeds minder effectief. Het gevolg: zonnepanelen die steeds minder energie opwekken. Kleine kanttekening: de zijkanten worden niet mee gereinigd, daar er geen coating laag op zit. Dit heeft geen invloed op de effectiviteit van de zonnepanelen.

Laat je zonnepanelen daarom professioneel, snel en veilig reinigen door Coppens zonne-energie, zodat jouw panelen weer optimaal rendement opleveren.

100,00 / jaar

 • t/m 50 panelen
 • Eenmaal per jaar reinigen
 • Biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen

Postcode (alleen cijfers) //

Gedurende een periode van minimaal 1 jaar wordt jouw zonnepanelen-systeem jaarlijks door ons gereinigd. Dit is inclusief:

 • Voor het schoonmaken van je zonnepanelen gebruiken we gedemineraliseerd water, zodat er geen kalkaanslag op je panelen ontstaat.
 • Om beschadigingen te voorkomen werken we met zachte borstels en gebruiken wij een telescoopsteel van 16m zodat wij niet op je dak hoeven te staan. Maar als dit niet anders kan doen wij dit uiterst veilig en voorzichtig volgens de veiligheidsvoorschriften via goed onderhouden valbeveiliging en trappen of eventueel een steiger. (hier worden dan wel extra kosten voor berekend)
 • Om de impact op het milieu te minimaliseren werken we met biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

Prijs en randvoorwaarden:

 • De kosten voor het reinigen van uw zonnepaneleninstallatie bedragen
  € 60,00 inclusief 21% BTW tot en met 25 panelen, € 100,00 inclusief 21% BTW tot en met 50 panelen. Boven de 50 panelen neemt u contact op met ons.
 • De factuur wordt 1x per jaar vooraf in rekening gebracht.
 • De BTW wordt aangepast aan het in dat jaar geldende percentage.
 • De door ons aangeboden prijs geldt per installatie.

Prijswijzigingen zullen altijd schriftelijk (via e-mail)  worden medegedeeld.

Opzegging van het contract dient minimaal 3 maanden voor de vervaldatum schriftelijk of bij voorkeur per mail ingediend te worden. Geschiedt dit niet voor de bovengenoemde termijn, dan wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Middel reinigingspakket
100,00 / jaar Inschrijven